09:00 - 21:00

İş Saatları: Baz.Ert - Cüm.

0554448431

Dəstək Nömrəmiz

Facebook

Twitter

Search
 

HAQQIMIZDA

Educamp.az > HAQQIMIZDA

EDU CAMP

Xarici dil  xaricdə təhsil mərkəzi

EDU CAMP Tədris Mərkəzi bir ildən çoxdurki uğurlu fəaliyyət göstərirFəaliyyətimizinqarşısında duran başlıca hədəf müştərilərimizinməmnunluğunu hər zaman üstün tutmaqonlarındaha tezeffektiv  keyfiyyətli xarici dilöyrənmələrinə  xaricdə təhsil almalarına nail olmaqdırBu sahədə qazanılmış qabaqcıltəcrübəni tətbiq etmək işimizə daha məsuliyyətləyanaşmağımüştərilərimizin bizə olan etimadınıdoğrultmağıonların mənafeyinin hər zaman zərə almağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq.Uğurumuz müştərilərimizin öz məqsədlərinəçatmasına uyğun olaraq ölçülür.  

Metod: Dil öyrənmə sahəsində dünyadamövcud ən son metodlarların tətbiq olunması qısavaxt ərzində danışma bacarığının formalaşmasnaimkan verir.  

Şərait: Auditoriyalarımızın ən müasiravadanlıqlarla təzhizatı müştərilərimizinrahatlığını, sərbəstliyini təmin edir.  

Komanda: Müəllimlərimiz yüksəkpeşəkarlığaçevik  səlist öyrətmə bacarığınamalik mütəxəssislərdir

Xidmətlərimiz:

 •  İngilis dili
 •  Alman dili
 •  SAT
 •  IELTS
 •  Xaricdə təhsil

Fərqimiz:

 •  Yüksək peşəkarlığabeynəlxalq dərəcəli sertifikatlaramalik müəllimlər;
 •  Fəaliyyətimizə məsuliyyətli yanaşma;
 •  Ən müasir  surətli metodun tətbiqi;
 •  Hər bir şəxsə fərdi yanaşma;
 •  Səmimi münasibət;
 • Pulsuz conversation klublar;

xarici dili daha tez  effektiv bizimlə öyrənin.

Xaricdə təhsili almaq bizimlə dahamünasibdir.